Obróbka skrawanie CNC - Zameh

Mechaniczna obróbka skrawaniem różni się między sobą stosowanymi narzędziami oraz rodzajem ruchów. Pośród podstawowych sposobów obróbki mechanicznej wyróżnia się m. in. cięcie, toczenie, struganie, dłutowanie, frezowanie, walcowanie czy ulepszanie cieplne. Wachlarz metod pozwala na uzyskanie pożądanego kształtu produktu przy jednocześnie niskiej cenie jednostkowej. Ze względu na dokładność, kształt, wymiary i strukturę obrabianej powierzchni mówi się o różnych rodzajach obróbki mechanicznej, do których zalicza się obróbkę: wiórową, ścierną, zgrubną, kształtującą, dokładną, wykańczającą oraz ultraprecyzyjną.