http://info.halickisystem.pl/

Dr Halicki i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu organizuje szkolenia dla audytorów, pełnomocników ds. systemów zarządzania i kadry zarządzającej. Poza tym wdraża zintegrowane systemy zarządzania jakością i opracowuje zestaw narzędzi do walki z korupcją, dopasowany do potrzeb konkretnych organizacji. Firma szacuje także ryzyko w systemach bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska i BHP. Zapewnia zatem kompleksową obsługę organizacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdziesz na stronie: http://info.halickisystem.pl/.