Inżynieria Procesowa - przesiewacze

Producenci z różnych dziedzin przemysłu muszą zwracać uwagę na czystość surowca, z którego powstaje docelowy produkt. Im czystszy surowiec, tym lepsza jakość końcowego produktu. Z tych też względów w firmach produkcyjnych często stosowany jest przesiewacz. Zadaniem przesiewacza jest selekcja materiału produkcyjnego poprzez oddzielenie drobniejszych frakcji od większych. W wytarzaniu tego rodzaju urządzeń specjalizuje się firma iPRO z Gniezna. Kontrahenci tego przedsiębiorstwa mogą sprawdzić pełną ofertę przesiewaczy na stronie http://inzynieria.pro/.