Pomoc psychiatry

Na stronie internetowej http://psychiatrzy.pl/ znajdziesz komfortowe rozwiązanie stworzone dla osób szukających pomocy psychiatrycznej. Część chorych z racji swojego wieku, aktualnej kondycji psychicznej, bądź też fizycznej nie jest w stanie udać się do placówki na konsultacje, dlatego też Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości znalazł na to sposób - możliwość przybycia lekarza psychiatry do domu pacjenta, który podobnie jak w przypadku konsultacji w placówce, postawi diagnozę i ustali plan leczenia.